Home Template2 - Tổ Chức Tài Chính KiwiGROUP

KiwiGROUP

All In One
Financial Destination

Thành lập vào Tháng 08/2016, KiwiGROUP ra đời với sứ mệnh trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo, Giáo dục, Tư vấn đầu tư & Cung ứng các giải pháp liên quan tiền mã hoá tại thị trường Việt Nam.

KiwiGROUP

All In One
Financial Destination

Thành lập vào Tháng 08/2016, KiwiGROUP ra đời với sứ mệnh trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo, Giáo dục, Tư vấn đầu tư & Cung ứng các giải pháp liên quan tiền mã hoá tại thị trường Việt Nam.

COMMUNITY MEMBERS

Gần 100 chương trình đào tạo về Blockchain/Crypto được KiwiGROUP tổ chức, giúp cộng đồng Việt Nam hiểu chính xác và có hướng đi chủ động trong thị trường.

PROJECTS WORKED

establishment

KiwiGroup cung cấp hàng loạt các sự kiện, khoá học đào tạo cho những nhà đầu tư nhằm cung cấp góc nhìn sâu sắc về lĩnh vực đầy tiềm năng này. Bên cạnh đó, mạng truyền thông xã hội của Kiwi là nơi các nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin tức mới nhất về thị trường tiền mã hoá.

Giới thiệu

Giới thiệu

KiwiGroup cung cấp hàng loạt các sự kiện, khoá học đào tạo cho những nhà đầu tư nhằm cung cấp góc nhìn sâu sắc về lĩnh vực đầy tiềm năng này. Bên cạnh đó, mạng truyền thông xã hội của Kiwi là nơi các nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin tức mới nhất về thị trường tiền mã hoá.

Giới thiệu

KiwiGroup cung cấp hàng loạt các sự kiện, khoá học đào tạo cho những nhà đầu tư nhằm cung cấp góc nhìn sâu sắc về lĩnh vực đầy tiềm năng này. Bên cạnh đó, mạng truyền thông xã hội của Kiwi là nơi các nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin tức mới nhất về thị trường tiền mã hoá.

Crypto 4 Dummies

Crypto 4 Dummies là chương trình đào tạo/huấn luyện đặc biệt do KiwiGROUP tổ chức với mục tiêu cung cấp những thông tin & định hướng đúng đắn về Crypto Currency (Tiền mã hoá) cho các Nhà đầu tư.
$

Crypto 4 Dummies

Crypto 4 Dummies là chương trình đào tạo/huấn luyện đặc biệt do KiwiGROUP tổ chức với mục tiêu cung cấp những thông tin & định hướng đúng đắn về Crypto Currency (Tiền mã hoá) cho các Nhà đầu tư.
$

Tổ chức

Minh Chu

Founder KiwiGroup

Đối tác

Đối tác

Lắng nghe và thấu hiểu cộng đồng, KiwiGROUP đã và đang hoàn thiện một hệ sinh thái giúp cộng đồng hiểu rõ và chuyên sâu hơn về thị trường Crypto.

Cộng đồng sẽ có góc nhìn đa dạng và khách quan về thị trường, cũng như lựa chọn được các thông tin phù hợp cho bản thân.

Lắng nghe và thấu hiểu cộng đồng, KiwiGROUP đã và đang hoàn thiện một hệ sinh thái giúp cộng đồng hiểu rõ và chuyên sâu hơn về thị trường Crypto.

Cộng đồng sẽ có góc nhìn đa dạng và khách quan về thị trường, cũng như lựa chọn được các thông tin phù hợp cho bản thân.

Liên hệ

We’d love to hear from you

Liên hệ

We’d love to hear from you