Kiwi Group xin thông báo khóa học Crypto 202 sẽ được diễn ra tại Thành Phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 & 28/01/2018.

Thời gian: 8h30-17h3 0 ngày 26 & 28/01/2018.
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung.

- Chia sẽ kiến thức về Crypto.
- Phân tích những cơ hội và tiềm năng trong thị trường Crypto.
- Giúp các bạn có kiến thức và phương pháp phân tích những Crypto tốt.
- Thực hành giao dịch mua bán trên Bot tự động.
- Phân tích các vùng giá.
- Phân tích về đầu tư và đầu cơ trong thị trường Crypto.
- Cách xác định những vùng giá Supply/Demand.

Diễn giả của khóa học Crypto 202.

Thầy Đỗ Mạnh Hùng Thạc sĩ tài chính (CFVG) chuyên nghành tài chính ngân hàng.

Một lần nữa ban tổ chức Kiwi Group xin thông báo khóa học Crypto 202 sẽ chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 & 28/01/2018.

Khóa học Crypto 202 Hà Nội ngày 12 & 14/01/2018

Khóa học Crypto 202 Hà Nội ngày 12 & 14/01/2018

Tham gia ngay khóa học Crypto 101- Tiềm năng và thách thức để có nền tảng kiến thức và cái nhìn đúng đắn, lên chiến lược đầu tư hiệu quả vào thị trường Crypto.