Lớp Crypto 202 khóa 08 đã kết thúc tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày (15 & 17/12/2017) . Xoay quanh nội dung của khóa học là những vấn đề về thị trường Crypto, giúp mọi người có thêm nhiều kiến thức và cái nhìn tổng quan hơn về thì trường Crypto, từ đó thấy được những cơ hội và tiềm năng rất lớn của thị trường Crypto.

Video lớp Crypto 202 khóa 08 tại Tp Hồ Chí Minh

 

Tham gia ngay khóa học Crypto 101- Tiềm năng và thách thức để có nền tảng kiến thức và cái nhìn đúng đắn, lên chiến lược đầu tư hiệu quả vào thị trường Crypto.