Khóa học Crypto 202 vừ kết thức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 - 27/08/2017 với sự tham gia của rất nhiều những học viên đam mê và nghiên cứu về thị trường Crypto. Qua khóa học thì những học viên đã có thêm nhiều kiến thức hơn thông qua những chia sẽ về kiến thức và kinh nghiệm của thầy Đổ Mạnh Hùng trong thị trường Crypto.

Lớp Crypto 202 khóa 04 tại Tp Hồ Chí Minh

 

Tham gia ngay khóa học Crypto 101- Tiềm năng và thách thức để có nền tảng kiến thức và cái nhìn đúng đắn, lên chiến lược đầu tư hiệu quả vào thị trường Crypto.