Lớp Crypto 202 khóa 03 vừa chính thức kết thúc tại Hà Nội, khóa học kết thúc sau 3 ngày từ ngày 28 & 30/07/2017. Khóa học đã kết thúc một cách tốt đẹp, qua khóa học Crypto 202 ban tổ chức Kiwi Group xin gửi lời cám ơn sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của tất cả mọi người đã tạo nên sự thành công của khóa học Crypto 202.

Khóa Crypto 202 diễn ra tại Hà Nội

 

Tham gia ngay khóa học Crypto 101- Tiềm năng và thách thức để có nền tảng kiến thức và cái nhìn đúng đắn, lên chiến lược đầu tư hiệu quả vào thị trường Crypto.