Khóa Crypto 202 vừa được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày (23 & 25/06/2017). Sau khi khóa học kết thúc nhiều học viên chia sẽ rằng khóa học Crypto 202 là khóa học hết sức tuyệt vời giúp họ có thêm nhiều kiến thức và hiểu rõ hơn về thị trường Crypto và mong muốn khóa học sẽ càng ngày càng phát triển để có thể chia sẽ thêm nhiều kiến thức hơn cho tất cả mọi người.

Khóa Crypto 202 tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tham gia ngay khóa học Crypto 101- Tiềm năng và thách thức để có nền tảng kiến thức và cái nhìn đúng đắn, lên chiến lược đầu tư hiệu quả vào thị trường Crypto.