Lớp Crypto 202 Khóa 1 diễn ra tại Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp. Chương trình đã mang tới cho học viên những kiến thức quý báu để tham gia vào thị trường Crypto này. Sau đây là video về 2 ngày học và cảm nhận của các học viên Kiwi.

Video Crypto 202 Khóa 1 tại Hà Nội

 

 

Tham gia ngay khóa học Crypto 101- Tiềm năng và thách thức để có nền tảng kiến thức và cái nhìn đúng đắn, lên chiến lược đầu tư hiệu quả vào thị trường Crypto.