Làn sóng cách mạng công nghiệ 4.0 đang được phát triển mạnh mẽ, Blockchain được xem là một chìa khóa công nghệ cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai.

Blockchain (Chuỗi Khối) là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Blockchain được thiết kế chống lại việc thay đổi của dữ liệu. Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó.

Blockchain đầu tiên được thiết kế bởi Satoshi Nakamoto vào năm 2008 và được hiện thực hóa vào năm sau đó như một phần cốt lõi của Bitcoin. Khi công nghệ blockchain đóng vai trò như là một cuốn sổ cái cho tất cả các giao dịch. Qua việc sử dụng mạng lưới ngang hàng và một hệ thống dữ liệu phân cấp, Bitcoin blockchain được quản lý tự động. Việc phát minh ra blockchain cho Bitcoin đã làm nó trở thành loại tiền tệ kỹ thuật số đầu tiên giải quyết được vấn đề double spending (chi tiêu gian lận khi một lượng tiền được dùng 2 lần), công nghệ này của Bitcoin đã trở thành nguồn cảm hứng cho một loạt các ứng dụng khác.

Công nghệ Blockchain tương đồng với cơ sở dữ liệu, chỉ khác ở việc tương tác với cơ sở dữ liệu. Để hiểu Blockchain, cần nắm được những định nghĩa sau :

 •  Chuỗi khối (blockchain)
 •  Cơ chế đồng thuận phân tán (Decentralized Consensus)
 •  Tính toán tin cậy (Trusted Computing)
 •  Hợp đồng thông minh (Smart Contracts)
 •  Bằng chứng công việc (Proof of work)

Các phiên bản của Blockchain

 •  Blockchain 1.0 – Tiền tệ và Thanh toán: Ứng dụng chính của phiên bản này là tiền mã hóa bao gồm việc chuyển đổi tiền tệ, kiều hối và tạo lập hệ thống thanh toán kỹ thuật số.
 •  Blockchain 2.0 – Tài chính và Thị trường: Ứng dụng xử lý tài chính và ngân hàng, mở rộng quy mô của Blockchain đưa vào các ứng dụng tài chính và thị trường. Các tài sản bao gồm cổ phiếu, chi phiếu, nợ, quyền sở hữu và bất kỳ điều gì có liên quan đến thỏa thuần hay hợp đồng.
 •  Blockchain 3.0 – Thiết kế và Giám sát hoạt động: Đưa Blockchain vượt khỏi biên giới tài chính và đi vào các lĩnh vực như giáo dục, chính phủ, y tế và nghệ thuật. Ở những lĩnh vực này sẽ là lại có nhiều loại như Physical, Digital hay Human in nature.

Đặc điểm chính của Blockchain

 •  Không thể làm giả, không thể phá hủy các chuỗi Blockchain: theo như lý thuyết thì chỉ có máy tính lượng tử mới có thể giải mã blockchain và công nghệ blockchain biến mất khi không còn Internet trên toàn cầu.
 •  Bất biến: dữ liệu trong Blockchain không thể sửa (có thể sửa nhưng để lại dấu vết) và sẽ lưu trữ mãi mãi.
 •  Bảo mật: Các thông tin dữ liệu trong Blockchain được phân tán và an toàn tuyệt đối.
 •  Minh bạch: Ai cũng có thể theo dõi dữ liệu Blockchain đi từ địa chỉ này tới địa chỉ khác và có thể thống kê toàn bộ lịch sử trên địa chỉ đó.
 •  Hợp đồng thông minh là hợp đồng kỹ thuật số được nhúng vào đoạn code if-this-then-that (IFTTT) cho phép chúng tự thực thi mà không cần bên thứ ba.

 

 

Tham gia ngay khóa học Crypto 101- Tiềm năng và thách thức để có nền tảng kiến thức và cái nhìn đúng đắn, lên chiến lược đầu tư hiệu quả vào thị trường Crypto.