• Đầu cơ và Đầu tư: Tầm quan trọng của việc xác định vị thế
    Trong thị trường tài chính nói chung và thị trường Cryptocurrency nói riêng, phần lớn nhà đầu tư không phân biệt rạch ròi giữa 2 khái niệm đầu cơ và đầu tư, không xác định được vị thế của mình là nhà đầu tư hay nhà đầu cơ. Điều này khiến quyết định họ đưa ra những quyết định và mua bán không theo nguyên tắc nào cụ thể, dẫn đến thua lỗ và phó mặc cho thị trường. Do đó, việc xác định vị thế của bạn trong thị trường có tầm quan trọng rất lớn.
  • Coin MLM là gì? Sự sụp đổ tất yếu của mô hình lending MLM
    Coin MLM là gì? Tại sao nói sự sụp đổ của mộ hình lending MLM là tất yếu? Hãy cùng Kiwi Group tìm hiểu về những nội dung trên.